Om mig

Fagoversetter May Julia Nürnberg – utdannelse og erfaring i korte trekk:

Etter avsluttet fagoversetterutdannelse jobbet jeg fem år som fast ansatt oversetter hos Berlitz Translation Services. Siden 1999 jobber jeg som selvstendig næringsdrivende fagoversetter og samarbeider med oversetterbyråer og små og store bedrifter i Sverige, Norge, Danmark og øvrige Europa.

1991 Samtidshistorie, grunnfag, Oppland Distriktshøgskole

1993 Fagoversetter, engelsk, Agder Distriktshøgskole (i dag Universitetet i Agder)

1994 Tysk for næringslivet, Norges Handelshøyskole

1994–99 Fast ansatt oversetter/lokaliserer, språkkoordinator, prosjektleder hos Berlitz Translation Services, Bergen, Norge:
MS Office 2000 (prosjektledelse)
MS Office 97 (korrektur og kvalitetssikring)
MS Office 95 (lokalisering)
Oracle Applications (lokalisering, oversetting av dokumentasjon)
SAP (lokalisering, tysk-norsk)
mer generelle tekster fra engelsk, tysk og svensk
1999– Frilansoversetter m/eget firma.

Pålitelighet

Jeg legger meget stor vekt på punktlighet og nøyaktighet, og takker bare ja til oppdrag hvis jeg mener jeg behersker emnet og kan overholde tidsfristen. I enkelte tilfeller kan kundens ønsker være urealistiske. Da prøver jeg å foreslå en løsning som kan fungere for begge parter.

Jeg behandler alle oppdrag med diskresjon, og skriver selvsagt under på en avtale om taushetsplikt, hvis det er ønskelig.

Oversetting er en prosess som krever at jeg som oversetter setter meg inn i tekst og terminologi. Referansemateriale i form av for eksempel illustrasjoner kan være til uvurderlig hjelp. Det er også en stor fordel hvis kunden har en kontaktperson som kan svare på eventuelle spørsmål i forbindelse med terminologi eller tekstens innhold.

Konsekvens er viktig. Jeg bruker oversettingsprogrammer i alle tilfeller der det er mulig og hensiktsmessig (spesielt ved større oppdrag). Kvaliteten på oversettelsene må også sikres, ved hjelp av korrektur og stavekontroll. Jeg leser egenkorrektur på alle oppdrag. Den oversatte teksten bør ”hvile” minst en halv dag (ideelt sett 1-2 dager) før den korrekturleses.

Har du spørsmål?