Tjenester

Hva oversetter jeg?

Jeg tar gjerne mindre oppdrag som krever litt ekstra omtanke og nøyaktighet. Teksttyper og fagområder jeg gjerne jobber med er for eksempel:

  • maskinteknikk, forbrukerelektronikk (som verktøy, hageredskaper og kjøkkenmaskiner)
  • websider og nettbutikker
  • nyhetsbrev, pressemeldinger o.l.
  • turisme
  • biltilbehør, personbiler, bilteknikk
  • IT – dokumentasjon og programvare
  • medisinske tekniske tekster
  • internett og kommunikasjon

Jeg utfører også korrektur og språklig kvalitetskontroll av ferdige oversettelser og andre tekster på norsk.

Prisen

Prisen er avhengig av vanskelighetsgraden på kildeteksten, fagområdet og tidsfristen. Derfor vil jeg helst se teksten, eller noen utdrag av materialet, før jeg oppgir prisen og hvor raskt jeg kan levere.

Tenk på dette når du skal kjøpe oversettelser:

 

Bruksområde

Hva skal teksten brukes til? Er det for eksempel en reklamebrosjyre, et internt dokument eller en tekst til en hjemmeside? Det påvirker hvordan oversettelsen gjøres.

Målgruppe

Hvem skal lese teksten? Folk med fagkunnskaper, offentlig ansatte eller forbrukere? Dette er informasjon som er viktig for at oversettelsen skal passe mottakerne.

Referansemateriale

Send gjerne med tidligere versjoner av teksten, interne ordlister eller annet internt materiale. Dette vil gjøre det enklere for oversetteren å velge nettopp den terminologien dere ønsker i materialet.

Tid

Ofte haster det når en oversettelse skal bestilles. Men hastverk er ofte lastverk også i forbindelse med oversettelser. En tekst har godt av å «modne» litt. Det gjelder også oversettelser. Gi derfor oversetteren tid til å sette seg inn i materialet og sammenhengen skikkelig. Det gir en bedre oversettelse!

Har du spørsmål?